POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTUTato politika integrovaného systému v managementu byla schválena vedením společnosti a je závazkem pro dosažení a udržování standardů ISM v řízení a zlepšování systémů ve všech procesech společnosti SGL a organizaci pracovních činností. Společnost SGL se touto politikou zavazuje k následujícím bodům.

V SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY CHCEME:

 • zajišťovat činnosti v oblasti procesů - skladové operace, kompletace manuálových setů a obalové kartonáže, zajišťování přeprav a zasilatelství
 • pracovníky s odbornou způsobilostí, kterou budeme udržovat a zvyšovat
 • v procesu skladové operace, kompletace a výroba manuálových setů a obalové kartonáže, zajišťování přeprav a zasilatelství budeme nástroji řízení a zlepšování kvality zejména přezkoumáváním, monitorováním a auditováním kvality produktu, procesů a postupů systém managementu kvality neustále zlepšovat a stanovovat jasné cíle v řízení kvality

PRO SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA SE CHCEME ZAMĚŘIT NA:

 • zajištění plynulého plnění objednávek dle SLA
 • rozšíření kapacity skladu pro uskladnění nových dílů pro výrobu
 • snížení počtu poškozeného materiálu manipulací
 • včasné dokončení provozních změn při implementací nových projektů
 • zefektivnění interních operací s ohledem na náklady na transakci

PRO ROZVOJ SPOLEČNOSTI SE CHCEME ZAMĚŘIT NA:

 • zvýšení skladovací kapacity prostřednictvím instalace regálového systému
 • zvýšení automatizace při manipulaci s materiálem, zejména pro vychystávání boxů
 • dokončení implementace Skladovacího evidenčního systému (SAP WMS)
 • zavedení periodických inventur za pomocí scannerů čárového kódu
 • rozšíření počtu zákazníků ve skladu Plzeň

PRO ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ČINNOSTÍ PROVOZOVÁNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PROHLAŠUJEME:

 • budeme pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj environmentální profil a stanovíme měřitelné cíle a cílové hodnoty a budeme působit na zlepšování environmentálního profilu společnosti
 • budeme trvale usilovat o snižování negativních vlivů našich minulých, současných a budoucích činností na životní prostředí
 • budeme dodržovat zákonné předpisy a normy pro ochranu životního prostředí
 • budeme vzdělávat a motivovat naše pracovníky a naše dodavatele materiálů a služeb tak, aby cíle politiky přijali za své a působili k naplňování environmentální politiky naší společnosti
 • činnosti zaměřené na uplatnění environmentálního managementu budeme zveřejňovat pro potřeby veřejnosti, našich pracovníků a institucí státní a veřejné správy

V MANAGEMENTU OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI:

 • budeme zvyšovat úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti společnosti, dodržovat zákonné požadavky a evropskou směrnici ochrany zdraví a bezpečnosti
 • stanovíme cíle a tam kde je to účelné programy, ochrany zdraví a bezpečnosti pro každou funkci, pracoviště a místo
 • stanovíme odpovědnosti za ochranu zdraví a bezpečnost vedoucím a odpovědným pracovníkům útvarů
 • v programu vzdělávání zavedeme školení pracovníků oprávněných provádět školení pracovníků v ochraně zdraví a bezpečnosti jejichž činnosti řídí, včetně zabezpečení periodického proškolování
 • budeme aktualizovat postupy pro reagování v případě nehod a nebezpečných situací, prevence onemocnění a úrazů, včetně postupů pro jejich pravidelné přezkoumávání, vyhodnocování a aktualizování pro všechny funkce a pracoviště
 • budeme provádět analýzy rizik nově strukturovaných pracovišť a vypracovávat z analýzy protokoly
 • systém managementu ochrany zdraví a bezpečnosti budeme pravidelně přezkoumávat, neustále zlepšovat a informovat pracovníky o jejich povinnostech v ochraně zdraví a bezpečnosti

PDF FORMÁT POLITIKY INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SGL EUROPE LZE ZOBRAZIT >> ZDE <<